AllaUpphandlingar.se

Boktips!

Vi har valt ut tre böcker som är mycket användbara för dig som ska lämna anbud. De passar också för dig som vill öka dina kunskaper om offentlig upphandling.

Trevlig läsning!
   

Offentlig upphandling - skriv vinnande anbud

Offentlig upphandling - skriv vinnande anbud

Boken ger företaget en metod för offentlig upphandling som är lättarbetad och effektiv och som hjälper företaget att utveckla en intressant marknad. Det är en komplett bok för offentlig upphandling. Liber 2009
   

Upphandling enligt LOU, LUF och LOV

Upphandling enligt LOU, LUF och LOV

En handbok som redogör för de lagar och rättsområden man kommer i kontakt med vid genomförande av upphandling, t ex lagen om offentlig upphandling. Norstedts Juridik AB 2009
   

Upphandlingens grunder : en introduktion till offentlig upphandling och upphandling i försörjningssektorerna

Upphandlingens grunder : en introduktion

I Upphandlingens grunder behandlas bestämmelserna i de nya upphandlingslagarna och redogörs för hur dessa påverkar upphandlande myndigheter, enheter och leverantörer. Jure Förlag 2008


AllaUpphandlingar.se är det bästa stället att börja på om du ska komma igång med

Offentlig upphandling

Marknaden inom offentlig upphandling uppgår årligen till ca 500 miljarder kronor i Sverige, motsvarande 15-20 procent av BNP. Den kan vara värd att ta del av. Särskilt i lågkonjunktur är det en möjlighet att balansera för intäktsbortfall. Offentlig sektor stimulerar då marknaden i större omfattning. Det sker omkring 20 000 upphandlingar per år, varför du har många chanser att lyckas. Myndigheter är pålitliga betalare och skriver avtal med förhållandevis långa kontraktstider. Möjligheten finns således att skapa viss ekonomisk stabilitet även i tider med osäkerhet.

Alla annonser om offentliga upphandlingar på ett ställe.

Upphandling börjar ofta med att du måste hitta passande, intressanta upphandlingar.

Många offentliga upphandlingar annonseras publikt av den upphandlande organisationen. Det finns några tjänster på nätet som samlar den typen av annonser. AllaUpphandlingar.se har gått igenom dessa tjänster och beskriver dem kortfattat. Du kommer också att få en redogörelse för hur du kan lokalisera offentliga upphandlingar på andra sätt.För att delta i offentlig upphandling måste du först och främst få kännedom om en aktuell pågående upphandling. Eftersom hela tanken med offentlig upphandling är att åstadkomma en konkurrenssituation för att få, så vitt det kan bedömas, bästa möjliga, tillgängliga leverantör eller billigaste leverantör, annonseras de flesta upphandlingar.

Upphandlingar inom offentlig sektor annonseras i många fall på organisationens egen hemsida. Ett bra tips är därför att identifiera vilka organisationer som kan vara intressanta att leverera till avseende produkter och tjänster. Exempelvis köper troligen Naturvårdsverket tjänster inom biologisk analys oftare än de flesta andra myndigheter. Städtjänster däremot köps in av så gott som samtliga enheter med upphandlingsskyldighet eftersom tjänsten är så generell. Vägverket är sannolikt en betydelsefull beställare av tekniska produkter för trafikövervakning. Däremot är det troligt att de flesta myndigheter och verk köper kontorsmaterial. Utgå från vad ditt företag levererar och tänk igenom vilka myndigheter som kan vara aktuella för dig.

Upphandlande enheter och myndigheter är skyldiga att beräkna värdet av inköpen av de flesta produkt- och tjänstekategorier. Ju högre värde upphandlingen avser, desto högre blir kraven på hur upphandlingen ska genomföras. Den upphandlande organisationen annonserar vid upphandling av varor och tjänster som överstiger så kallat lågt värde. Principiellt kan man säga att kraven på annonseringen ökar när värdet ökar. Syftet med den typen av regel är att potentiella leverantörer inte ska missa en viktig upphandling och att så många som möjligt ska lämna anbud.

Upphandlare väljer att annonsera på olika sätt. Vissa lägger ut informationen om upphandlingen på sin egen hemsida. I de fallen har myndigheten nästan alltid en specifik sida för enbart redovisning av upphandlingar med tillhörande förfrågningsunderlag. Det händer att en annons också införs i tryckt media. Men det är inte lika vanligt.Andra upphandlare köper en tjänst från en leverantör som i sin tur sköter publiceringen. Dessa leverantörer tillhandahåller sedan förfrågningsunderlag och andra dokument som tillhör upphandlingen på en sida som är ämnad endast för den organisation upphandlaren representerar. Dessa leverantörer brukar erbjuda andra tjänster i anslutning till annonseringen, till exempel bevakning av nya annonser, uppdatering gällande befintliga, analyser av gjorda upphandlingar med mera.

Är du särskilt intresserad av en specifik organisation och vill förekomma en upphandlingsannons går det naturligtvis bra att bevaka just den myndighetens webbsida. Inte sällan är beslut som ligger till grund för en kommande upphandlingen en offentlig handling. Alternativt går det att följa en myndighets utveckling och planering genom budgetar och beslut, eftersom då upphandlingar kan förutsägas med god tämligen säkerhet. Du kan också ringa och fråga beställare och inköpare om gällande avtal och när ny upphandlingar planeras eller troligen kommer att äga rum. Noterbart är att denna metod är relativt tidskrävande och rekommenderas främst i fall där förberedelserna kräver lång framförhållning. Metoden är också lämplig när det sker få upphandlingar inom ditt område och att det därför är mycket viktigt att inte missa någon upphandling.

Vill du göra det lite enklare för dig använder du istället någon av de tjänster på Internet som samlar annonser från många organisationer på en plats. Ofta går det att söka själv i dessa databaser samt skapa profiler där du bevakar nya upphandlingar som stämmer med din profil. Kortfattade presentationer av dessa tjänster följer.Upphandlingstjänster:


Allego

Allego har en tjänst som de kallar Sök & Bevaka. Tjänsten gör det möjligt att söka bland annonser om upphandling, hitta affärsmöjligheter samt även bevaka dessa utifrån en egen bevakningsprofil. Allego ger ut tidningen Anbudsjournalen samt tillhandahåller konsulttjänster och utbildningar i anslutning till offentlig upphandling. Sök & Bevaka går att prova gratis under två veckor. Allegos prislista börjar runt 1 000 kr per år (exkl moms), men kostar runt det femdubbla för att skapligt täcka ett företags behov.

Bild av Allegos hemsida

Besök Allegos hemsida och läs mer om deras erbjudande >


B2bpointer

B2bpointer från företaget API Online AB erbjuder annonser avseende både offentliga och privata upphandlingar. I konceptet ingår både sökfunktion och bevakning av nya annonser. Tjänsten kostar 5 995 kr per år (exkl moms) att använda. Det går att anmäla sig som leverantör i deras leverantörsregister och publicera egna annonser. För att registrera dig krävs det att du har ett företag.

Bild av B2bpointers hemsida

Besök B2bpointer:s hemsida och läs mer om deras erbjudande >


e-Avrop

På e-Avrop går det att söka och bevaka nuvarande upphandlingar. Det går också att söka efter avtal. e-Avrop täcker såväl kommuner och företag som andra offentliga organisationers upphandlingar. Tjänsten är helt kostnadsfri. För att prenumerera på upphandlingsannonser krävs endast en giltig e-postadress.

Bild av e-Avrops hemsida

Besök e-Avrops hemsida och läs mer om deras erbjudande >


Emfas

Bakom Emfas står det börsnoterade företaget Eniro. Emfas är ett allmänt register, med möjlighet att söka efter offentliga upphandlingar. Innehållet är baserat på fakta från TED (se nedan). Tjänsten innebär att det går att söka efter och bevaka annonser kostnadsfritt. Bevakning kräver endast en giltig e-postadress.

Bild av Emfas hemsida

Besök Emfas hemsida och läs mer om deras erbjudande >

Ny rapport! AllaUpphandlingar.se presenterar den allra första jämförelsen och utvärderingen av annonstjänsterna. Vi hjälper dig att välja rätt leverantör av annonstjänst så att du hittar upphandlingarna du söker. Till översikten >


Kammarkollegiet

Kammarkollegiet driver nättjänsten Valfrihetswebben, även kallad nationell webbplats för valfrihetssystem. Tjänsten visar endast LOV-annonser, dvs. annonser som avser upphandlingar med grund i lagen om valfrihetssystem. Tjänsten är kostnadsfri och registrering krävs ej. Det går att avgränsa urvalet i ett sökformulär och prenumerera med hjälp av RSS.

Bild av Kammarkollegiets hemsida

Besök Kammarkollegiets hemsida och läs mer om deras erbjudande >


Kommuninfo

Anbud On-line heter Kommuninfos upphandlingstjänst. Den bevakar och samlar information om offentliga upphandlingar som genomförs i hela Sverige. Det går både att söka och att skapa en personlig bevakningsprofil. Anbud Online kostar 6 900 kr per år (exkl moms). För att registrera dig krävs ett företag med organisationsnummer.

Bild av Kommuninfos hemsida

Besök Kommuninfos hemsida och läs mer om deras erbjudande >


Licitio

Danska Licitio är ett företag som tillhandahåller sökbara upphandlingsannonser. De erbjuder möjlighet till sökning och bevakning. Tjänsten erbjuder annonser inom offentlig upphandling över- och under tröskelvärdena. Det är enkelt att registrera sig. Licitios grundtjänst kostar 6 360 kr per år (exkl moms). .

Bild av Licitios hemsida

Besök Licitios hemsida och läs mer om deras erbjudande >


Mercell

Mercell Svenska AB är ett företag som tillhandahåller en databas med upphandlingsannonser: Mercell Tender Service. Systemet innehåller både annonser från offentlig sektor och privata företag, varav några är unika. Det är gratis att söka i systemet efter registrering. För registrering krävs företag med organisationsnummer. Det går också att prenumerera på annonser enligt egen sökprofil. Denna tjänst kostar 2 400 kr per år (exkl moms).

Bild av Mercells hemsida

Besök Mercells hemsida och läs mer om deras erbjudande >


Offentlig Kommers

Offentlig Kommers tillhandahåller ett sökbart register med pågående offentliga upphandlingar under och över tröskelvärdena. Det finns också möjlighet att få bevakning på nya upphandlingsannonser. Priset för tjänsten är 5 880 kr per år (exkl moms). Det går inte att skapa ett konto online. Däremot kan du göra en intresseanmälan på företagets hemsida. Då krävs namn på den organisation eller det företag du representerar.

Bild av Offentlig Kommers hemsida

Besök Offentlig Kommers hemsida och läs mer om deras erbjudande >


OPIC

OPIC är branschens största aktör. OPIC hjälper dig att hitta bland tusentals upphandlingar. Tjänsten gör att du regelbundet får e-post med alla upphandlingar som matchar din skräddarsydda profil. Du ser direkt förfrågningsunderlag och eventuella kompletteringar. Bevakningstjänsten går att prova gratis under två veckor. Därefter är priset omkring 5 000 kr per år.

Bild av OPIC:s hemsida

Besök OPIC:s hemsida och läs mer om deras erbjudande >


Oreo

Oreo är framför allt ett upphandlingsstöd, t.ex. för myndigheter. Ett mindre antal kommuner har valt att publicera annons om upphandling på Oreos tjänst. Tjänsten ägs av Eniro. Det finns ett fåtal upphandlingsannonser upplagda på hemsidan. Annonserna är listade i datumordning. Registrering krävs ej. Det finns varken sök- eller bevakningsfunktion.

Bild av Oreos hemsida

Besök Oreos hemsida och läs mer om deras erbjudande >


Svensk Affärsförmedling

Svensk Affärsförmedlings tjänst heter Contracts and Tenders och företaget tillhandahåller ett system med aktuella upphandlingsannonser från offentlig sektor och privata företag. Det går dels att söka, dels att bevaka annonser. Priset för hela utbudet är 3 000 kr per år (exkl moms). För att registrera dig krävs ett företag med organisationsnummer.

Bild av Svensk Affärsförmedlings hemsida

Besök Svensk Affärsförmedlings hemsida och läs mer om deras erbjudande >


Svenska Handelshuset

Svenska Handelshuset beskriver sig om en anbudsinformatör med tillhörande konsulttjänster. Tjänsten för bevakning heter AutoAccess och den har en tydlig geografisk prägel. Egen sökmöjlighet förefaller inte finnas tillgänglig. De har en anbudsskola på sin hemsida och det går även att få rådgivning i anbudsfrågor. Svenska Handelshusets tjänster kostar från 1 950 kr per år (exkl moms). Personlig kontakt krävs för registrering.

Bild av Svenska Handelshusets hemsida

Besök Svenska Handelshusets hemsida och läs mer om deras erbjudande >


TED - Tenders Electronic Daily

TED är en del av EU:s officiella tidning. I Tenders Electronic Daily publiceras upphandlingsannonser från offentlig sektor i länder inom EU/EES/GPA/EEIG. Merparten av annonserna avser relativt omfattande upphandlingar. TED är helt kostnadsfri. För bevakning och tillgång till arkiv krävs emellertid registrering. I övrigt är det fritt att söka.

Bild av TED:s hemsida

Besök TED:s hemsida och läs mer om deras erbjudande >

En tjänst från AllaUpphandlingar.se | Uppdaterad: 2016-04-20 | Kontakt: info@allaupphandlingar.se